Home | Wie zijn wij | Onze werkwijze | Wat is aAa | Outcross en fitness | De 4-minuten koe | Ervaringen van klanten

Ervaringen van klanten

Mts Wieggers-Wolterink Mariënvelde:

"We werken al een heel aantal jaren met het Veecom paringsteem, en het aAa. De resultaten zijn super. Vanaf het begin hebben we veel Italiaanse stieren gebruikt en dit bevalt ons goed. We kregen direct meer macht in de koeien en ze kunnen de hoge producties makkelijker aan. Dit blijkt wel uit de lage vervangingspercentage van rond de 24 % de laatste jaren en de daarbij horende lage veeartskosten van 0,6 cent. Ook over de hoge levensproducties zijn we goed te spreken. Zo hadden we in mpr-jaar 2013/2014 een levensproductie van 48.000 kg bij afvoer, dat resulteerde in de 5de plaats voor hoogste levensproducties bij afvoer bij VVB Silvolde."


Aloys Wilmsen, Kekerdom:

"Met aAa als basis delen Veecom en ik dezelfde filosofie over veefokkerij.  Het is dan ook niet vreemd dat Stefan en ik vaak eensgezind zijn over de te maken paringen. Het prettig om een sparringpartner te hebben die een onafhankelijk advies kan geven. We hebben vooraf overleg welke stieren we gaan inzetten.

We hebben al jaren het zelfde fokdoel; Niet te grote koeien die weinig arbeid vragen. Omdat Stefan vaak beter van de details van de  vererving en de bloedvoering van de verschillende stieren  op de hoogte is (en niet bang is een stier van de concurrent te noemen) en ik de koeien ken vult het elkaar goed aan.

We doen dit nu al een aantal jaren en dat heeft tot gevolg dat de levensproductie bij afvoer tot ruim boven de 40.000 kg is gestegen en dat al enkele jaren achter elkaar. Dit terwijl de tussenkalftijd dalende is (nu voorspeld op 390 dagen) en ook het vervangingspercentage een dalende tendens vertoont, waardoor ondanks minder jongvee nog steeds selectie mogelijk is.

Al met al is op mijn bedrijf de keuze voor Veecom Optimate een goede keuze geweest en ik zal er zeker mee doorgaan!


Familie Veldkamp-Westendorp Hoge Hexel.

"In het mpr jaar 2014-2015 waren er gemiddeld 111 koeien aanwezig op ons bedrijf. Dit jaar hadden we een gedwongen afvoer van 13 dieren oftewel een gedwongen vervanging van 12%. Daarnaast hebben we 19 dieren voor het leven kunnen verkopen, waaronder zelfs zeer courante 3de kalfs koeien.

We melken veel Italianen, dochters van Royalist, Virzil Ford, Silk en de meeste dieren van Prince.  
Op het bedrijf hebben wij 24 nakomelingen van hem, mooi verdeeld: 12 bij het jongvee en 12 melkkoeien en we gebruiken hem nog steeds. Het zijn stuk voor stuk onopvallende dieren die doen wat ze moeten doen! Gewoon lekker no nonsens koeien waar je weinig werk mee hebt.

De productie als vaars is heel gewoon, net als de vaars zelf niet te groot, lekker brutaal en makkelijk in omgang. Alle vaarzen van Prince zijn bij hun eerste droogstand met een seal droog gezet, 80% van de tweedekalfs naar de derde lactatie ook, maar dit kan ook niet anders met een gemiddeld celgetal van 81.
Wat echt opvalt bij de Prince dochters is dat, hoe ouder ze worden, hoe meer ze uitzwaren en steeds beter gaan produceren. Momenteel geven er 5 Prince dochters boven de 50 liter per dag, vier 3de kalfs koeien en één 2de kalfs en dit kunnen ze eenvoudig aan.

Hieronder een paar lijsten van de toppers.

Koe

Lactatie

KG melk

Vet%

Eiwit%

LW

Stefke1197

3de

13 403

4.43

3.36

110

 

871 dagen

26 737

4.96

3.59

109

 

 

 

 

 

 

Stefke1145

3de

11 711

4.07

3.40

100

 

970 dagen

33 559

4.37

3.40

107

 

 

 

 

 

 

Stefke1195

3de

11 585

4.78

3.60

104

 

829 dagen

24 476

4.90

3.69

105

De op papier lage melksnelheid is omdat we met robot melken goed meetbaar, maar valt bij ons reuze mee.
Wel kunnen wij het goede cijfer voor vruchtbaarheid van de Princen bevestigen. Dit is bij ons namelijk extreem goed, ze laten goed en tijdig de tochtigheid zien en hebben  gemiddeld 1,5 rietje nodig om drachtig te worden."


Tonny en Wim Bos: "Blij verrast over Potter dochters"

Tonny en Wim Bos uit Zuidbroek melken 8 Potter dochters en zijn blij verrast. "Twee Potters staan op 85 LW, de andere 6 tussen 100 en 132 LW. We hebben hele beste vaarzen van Potter, hij maakt grote smalle koeien in één keer stabiel, kleiner en breed en de productie is met 105 LW boven gemiddeld, waarbij een aantal met name scoort door hoge gehaltes, maar ook een aantal door een hoge melkproductie."

Ten slotte nog even een aantal gegevens op een rijtje:
Op 305 dagen gemiddeld 7872 kg melk    4.73% vet  3.57% eiwit   LW 111  celgetal 23
ISK 45

Bennie Gasseling: "dochters vallen tegen"

Bennie Gasseling uit Kilder is duidelijk minder positief. "We gebruiken al ruim 10 jaar veel Veecom stieren en zijn hier erg tevreden over. Ook van de verschillende proefstieren melken we goede nakomelingen. Van Paulus Potter melken we ook 3 dochters, maar deze vallen echter flink tegen. Ze geven te weinig melk, zijn taai en lastig en ook het eiwit valt tegen, terwijl we hadden gedacht met Potter eiwit te kunnen verhogen. De LW van de 3 dieren gemiddeld is 101, daar kun je niet zoveel van zeggen, maar in de optelsom kunnen we wel zeggen dat Potter hier niet goed heeft gepast en voor ons een misser is geweest."

Klaas Wolters in Winsum daarentegen is weer heel positief over Potter. "We melken 25 Potters en het zijn echte graaskoeien. Ik werk naar een systeem zoals in Ierland gebruikelijk is, op basis van grazen. Ik denk dat we dan voor een scherpe kostprijs kunnen melken. De Potters hebben bij ons gemiddelde eiwit van 3.20 naar 3.45 in de zomerperiode gebracht."


Weggelhorster Dirndel
Weggelhorster Dirndel 35 (v. Prince) 
Vsp. 1.11   305   8008   4.96%   3.67%   LW 114

Richard Haytink over Prince

“We melken drie Prince dochters. Ze zijn stuk voor stuk
laatrijp,spijkerhard, hebben super benen met super
botkwaliteit en hebben het vermogen om uit te groeien
tot sterke volwassen koeien.

Het zijn fanatieke vaarzen, alle drie snel weer tochtig
na het kalven en vlot te melken.

Daarnaast zijn ze altijd de eerste ronde in de melkstal.
Het is uiterst helder. Zo zie ik mijn vaarzen graag.”


 


"VENETIE IS EEN GEWELDIGE VAARS GEWORDEN, ACTIVE HEEFT EEN TOEGEVOEGDE WAARDE"

Kees de Jong reageert zoals hij dat als kenner en liefhebber alsActive Jimm Holstein Venetië
geen ander kan.“We kochten onze door John de Vries gefokte
Active dochter Jimm Holstein Venetië 7 als kalf op de veiling
van de HHH Show, het is altijd spannend, maar Venetië 7 is
een geweldige vaars geworden.”

We werken sinds een jaar volgens het systeem Dynamisch
voeren en het opvallende is dat Venetië 7 zonder krachtvoer dusdanig goed blijft produceren dat ze qua efficiency tot de
beste 10 koeien van de veestapel behoort.

Ze kan dit doordat ze een geweldige beste middenhand heeft.
Ze heeft een open rib maar wordt nooit extreem. Haar conditiescore is gedurende de gehele lactatie erg constant,
ze produceert haar melk en haar best eiwit dus voornamelijk uit gras.

Haar sterkste exterieur kwaliteiten zijn naast frame, haar uitzonderlijk goede benen. Verder was ze in 1x drachtig, heeft een laag celgetal en is prettig om mee te werken.


Na de beste resultaten met Ford, is Active voor ons een stier met toegevoegde waarde.

 

Gert Jan van Beek, Zeewolde:

" We zijn zo’n 9 jaar geleden begonnen met aAa. Dit ging op initiatief van echtgenote Nienke die een lezing bijwoonde van aAa analist Jan Schilder en daar enthousiast over werd. Ook zwager Gosse Kalsbeek werkte toen al enige jaren met aAa. Ikzelf was in eerste instantie nogal sceptisch over het systeem.

Achteraf kan ik zeggen dat het aAa verhaal gewoon klopt. Het Veecom Paringssysteem wat we daarnaast gebruikten is overzichtelijk, werkt eenvoudig en goed.

We hebben een drietal Royalisten aan de melk. Ze doen het prima, vallen niet op en komen goed mee
in de koppel. Er zijn nog verschillende onderweg, terwijl de stier nog steeds gebruikt wordt.
Al met al zijn we goed tevreden en gaan dan ook gewoon door op de ingeslagen weg."


Royalist Renoviste
Renoviste 26 Royalist x Birbo
2.02 305 8420 4,26 3,42 LW 111

 

John Klaver, “de 4 minuten koe”

Twee jaar geleden hebben we medewerking verleend aan een reportage in Veecommunicatie,
waarin we aangaven dankzij aAa en het Veecom paringsadvies slechts 4 minuten arbeid per koe
nodig te zijn. Bij de reportage stond een foto van onze eerste Boss Iron dochters. Dat jaar kalfden
er 13 Boss Iron dochters waarvan er nu nog 10 3e kalfs koeien zijn. Hieruit blijkt de goede vruchtbaarheid
van deze koeien terwijl verder hun extreem lage celgetal opvalt. Echte 4 minuten koeien dus ook al is
hun gem. LW 97,5

Van de 9 Flagello dochters die we melken zijn de eersten 2e kalfs. Het exterieur van deze koeien is
veel beter dan de cijfers doen vermoeden en we hebben geen enkele uitvallers. Dit is denken we
het gevolg van goede paringen met een gemiddelde LW van 113 en een laag celgetal zijn wij zeer
tevreden over Flagello (v.Manfred) en Boss Iron.

Omdat we zeer goede ervaringen hebben opgedaan met Boss Iron en Flagello zetten we nu vol in
op Active (Boss Iron x Manfred) tenminste op koeien die vrij zijn van Boss Iron en Flagello.Actuele stieren
Archief stieren
Jonge stieren
Genomic stieren
Gesekst sperma
Beta/kappa caseïne
Farmers Wish
Veecom Optimate
Aftercross
Veecommunicatie
Onze reisverslagen
Nieuws
Contact en Bestel
Links
Fawi Futuro
FaWi Futuro
Dumoulin
Dumoulin
Veecom • Schildwolderdijk 47 • 9626 AP Schildwolde • info@veecom.nl • Telefoon 0598-421729 •