Home | Wie zijn wij | Onze werkwijze | Wat is aAa | Outcross en fitness | De 4-minuten koe | Ervaringen van klanten

Fok de 4-minuten koe

De aanpak van Veecom heeft al sinds begin jaren negentig als basis het aAa systeem; De systematiek van Bill Weeks wordt uitgevoerd door onafhankelijke analyseurs. Het geniale aan het aAa systeem is dat het lichaam in
de meest uitgebalanceerde verhouding wordt gefokt.
Deze balans zorgt ervoor dat de koe zo natuurlijk mogelijk functioneert. Fokken met aAa betekent
de oorzaak van het probleem oplossen en daarin is het aAa uniek. Geen enkel ander paringssysteem
hanteert deze benadering. De oorzaak van de problemen oplossen betekent het voorkomen van
problemen. Dit heeft een enorm positief effect op de posten arbeid per koe en bijvoorbeeld de
veeartskosten. Daarnaast heeft deze werkwijze een positieve uitwerking op de duurzaamheid.
Dit komt tot uiting in vervangings %.

De onderstaande tabellen bewijzen onomstotelijk dat deze aanpak loont.

 

Koos en Wim van Adrichem te Noordbroek:

  • In meer dan 15 jaar gegroeid van 700.000 kg naar 2.550.00 kg quotum.
  • Wij gebruiken al 15 jaar Veecom stieren.
  • Onze koeien worden aAa geanalyseerd en Veecom begeleid en adviseert ons in de toepassing van het aAa systeem.
  • Wij halen goede resultaten en kunnen onze collega’s deze aanpak van harte aanbevelen.

Het Veecom-advies heeft zeker voor duurzaamheid en gezondheidskenmerken tot bovengemiddelde resultaten geleid.
- Vruchtbaarheid is goed, de tussenkalftijd is 383 dagen.
- Vrijwel geen afkalfproblemen, 1 keizersnede/jaar. Celgetal gem. 190/jaar.

Enkele kengetallen in eurocenten/kg melk en min./koe.

Van Adrichem B/E studiegroep
Veeartskosten 0,29 €/100kg/m 1,00 €/100kg/m
KI-kosten, incl. melkcontrole 0,60 €/100kg/m 0,86 €/100kg/m
Krachtvoerkosten* 4,69 €/100kg/m 4,65 €/100kg/m
Arbeidskosten 3,95 €/100kg/m 7,83 €/100kg/m
Arbeid in min. / koe 3.44 min./koe 6.00 min./koe
Uitvalspercentage 26 % 33 %
* Van Adrichem heeft 18.000 kg/ha, de studiegroep 14.000 kg/ha

De onderstaande tabel van het bedrijf van de gebroeders Koos en Wim van Adrichem betreft het boekjaar 2011.
Inmiddels is het bedrijf gegroeid naar een quotum van 3.7 miljoen en de vervanging gedaald naar 15%

Veeartskosten 0,36 €/100kg/m 0,90 €/100kg/m
KI-kosten, incl. melkcontrole 0,61 €/100kg/m 0,78 €/100kg/m
Krachtvoerkosten --- ---
Arbeidskosten 4,32 €/100kg/m 7,60 €/100kg/m
Arbeid in min. / koe 3.75 min./koe 5.85 min./koe
Uitvalspercentage 15 % 32 %
 

 

Gebr. Wim, Piet en John Klaver te Winkel:

  • Zeer ondernemend, melken 180 koeien, 2000 melkgeiten, hebben een eigen zuivel fabriek.
  • Werken al meer dan 15 jaar met Veecom

Alle Klaverbedrijven zijn doorgelicht door Bestra Bedrijfsstrategisch Advies. Zeer opvallend in dit rapport is dat voor de norm arbeid per koe extreem gunstige resultaten worden gehaald. Ook het vervangingspercentage is lager dan de norm. Kortom heldere cijfers tonen aan: hier werken duurzame, probleemloze melkkoeien.

De KI-kosten zijn ook onder de norm. De prijs voor duurzaam plezierig boeren is dus niet hoog. Voor Klaver is dat het bewijs dat de Triple A-analyse en het begeleidingssysteem van Veecom uitermate rendabel en plezierig is.

Geleverde kg melk / uur melken 1148 goed > 1100
Arbeid in min. /koe / totaal 4,37 goed < 6,0
Vervangingspercentage 26 goed < 30
KI-kosten in € per 100 kg melk 0,59 goed < 0,65

Veecom schermt niet met indexen van stieren die u vooraf veel beloven. Wij leveren een aanpak die achteraf bezien resultaat leveren waarin uw inkomen positief wordt beïnvloed.

Wilt u ook resultaat in plaats van mooie praatjes, nodig op zijn minst 1 x in uw leven Veecom uit voor een uitleg van onze aanpak. U zult dit als zeer verhelderend ervaren. Veecom heeft namelijk een Paringssysteem ontwikkeld waarin het werken met aAa is gecombineerd met de productie- en exterieurkenmerken van stieren, maar ook met Fitnesskenmerken en bloedvoering.

De 4 minuten koe is geen utopie maar een haalbaar doel.

10.000 kg vet en eiwit voor prototype 4 minuten koe

Arpagone dochter Jeanette 72 produceert  10.000 kg vet en eiwit.  In 2013 maakte ze de 100.000 kg melk vol en in 2008 al,  noemde eigenaar Dennis Klein Gebbink haar al eens het prototype van de 4 minutenkoe.
Deze titel is Jeantette 72 op het lijf geschreven. Op het moment van passeren van de 10.000kg vet en eiwit was ze 14.02 jaar en heeft ze 14 kalveren gekregen uit 15 inseminaties. Hiermee word Dennis zijn kijk op koeien nog maar eens bevestigd.

Veecom feliciteert de familie Klein Gebbink met dit prachtige resultaat.

Prototype 4 minuten koe
Op het moment dat Veecom DE 4 MINUTEN KOE introduceerde kwam Dennis Klein Gebbink uit Lievelde al snel met de reactie. “Die 4 minuten koe die jullie bedoelen heb ik in de stal”. Het gaat hier over Arpagone dochter Jeanette 72. Dennis argumenten waren destijds; Het is een onopvallende koe, ieder jaar een kalf makkelijk opstarten, veel geven en laag cel getal. Dat Dennis kijk op koeien heeft, heeft u al kunnen lezen in de vorige editie van de Veecommunicatie. Maar ook in dit geval heeft Dennis een vooruitziende blik gehad. Want op 22-10-13 heeft Jeanette 72 de grens van 100.000 kg bereikt, vlak na de geboorte van haar 11de kalf uit 10 inseminaties.
En still goig strong.

Jeanette 72
Jeanette 72, Arpagone dochter  

 

 

Voor informatie en gemotiveerd paringsadvies op basis van aAa bel met Veecom.
Telefoon 0598-421729

Actuele stieren
Archief stieren
Jonge stieren
Genomic stieren
INRA 95 Opti-Meat
Gesekst sperma
Beta/kappa caseïne
Farmers Wish
Veecom Optimate
Aftercross
Veecommunicatie
Onze reisverslagen
Nieuws
Contact en Bestel
Links
Fawi Futuro
FaWi Big Deal
Mars Frassino
Frassino
Veecom • Schildwolderdijk 47 • 9626 AP Schildwolde • info@veecom.nl • Telefoon 0598-421729 •