Home | Wie zijn wij | Onze werkwijze | Wat is aAa | Outcross en fitness | De 4-minuten koe | Ervaringen van klanten

Ervaringen van klanten

Melkveehouderij Willemse, Meerkerk:

Weggelhorster Dirndel

"Wij zijn superblij zijn met een van onze Bagolino dochters omdat zij dit jaar eind augustus kampioen is geworden bij de pinken op de jongveedag in Streefkerk. Daar zijn wij heel trots op!

Het is ook bijzonder omdat ze vorig jaar kampioen was bij de jonge kalveren.

In februari kalft ze en je zult wel begrijpen dat wij daar al naar uit kijken"

 

 


 

Melkveebedrijf Gasseling Kilder:

"Al ruim 10 jaar werken we met Veecom Optimate. We zijn destijds begonnen omdat we niet tevreden waren over de veestapel die we op dat moment hadden. Op papier klopte het destijds perfect met een hoge Inet en super exterieur en een hoge verwachtingswaarde bij het jongvee. Maar naar mate de cijfers beter werden ging de veestapel steeds verder achteruit net als het werkplezier.

Sinds we de koeien analyseren en met Stefan Temming door de koeien gaan voor een advies op maat achter de koe in de stal, zijn we met sprongen vooruit gegaan. Omdat het wel even duurde voordat het extreme er uit was de eerste lichting nog niet gelijk raak, maar de laatste jaren zien we keer op keer verbetering.
Degelijke gezonde koeien, een stijging in productie veel minder problemen bij de koeien, een lagere vervanging en zeker niet onbelangrijk, het werkplezier is weer terug.

Veecom doet meer dan alleen de fokkerij. Omdat we al 15 jaar met de zelfde persoon werken die ons en ons bedrijf goed kent kunnen we open en eerlijk communiceren. Zo hebben we mede door hun praktische kijk(niet alleen op koeien) en advies, verbeterpunten in de bedrijfsvoering gedaan waarvan we elke dag profiteren."


Mts Wilting, Nieuwlande:

Mietje

Weggelhorster Dirndel

Mietje 173 Vader Progetto, Moeders Vader Metellica 96 (Eigen stier v Sunny boy)
Levensproductie 4150 dgn  124.661liter  4,34 vet 3,67eiwit, gem 30 liter per dag

Eigenlijk het ze Mietje, maar we noemen haar altijd Omakoe.
Mietje 173 is een oude krasse dame van bijna  zestien jaar. Onlangs passeerde ze de grens van 10.000 kg vet en eiwit.

Zestien jaar geleden zijn we begonnen met fokken op basis van het aAa systeem. Op aanraden van Veecom zijn alle koeien geanalyseerd. Samen met Sake van der Goot hebben we een aantal stieren uitgezocht die we op basis van dit systeem nodig hadden voor de juiste paring. Progetto was de eerste stier die we toen zijn gaan gebruiken. Een stier die wat afweek van de stieren die we tot dan toe hadden gebruikt, maar met zijn 246 code was het wel een stier die we met zijn rondere kenmerken nodig hadden.  
De eerste koe werd diezelfde avond gelijk met deze stier
geïnsemineerd.  Daar werd Mietje 173 uit geboren. Een kalf met lange open ribben, dat opgroeide tot een mooie diepe koe met een sterk karakter. Haantje de voorste, eigenwijs, met een sterke eigen wil waardoor ze zich niet op haar kop liet zitten. En die negatieve melkvererving die haar vader op papier had bleek wel mee te vallen. Als je goed gebouwd bent, goed in elkaar zit en je draaiers op de juiste plek hebt zitten, dan loop je goed, eet je veel en heb je veel ruimte in je voorhand voor een groot en sterk hart. Want zeg nou zelf, als je 125.000  liter melk hebt gegeven dan ben je geen mietje, dan ben je een topper!

Zulke koeien daarmee wil je als boer je stal wel vol hebben. Daarom is mijn visie:  Kijk naar de koe. Bevalt het wat je ziet gebruik die stier dan met een gerust hart nog een keer.


Corno Zwikker, Assendelft:

“Wat me na 7 jaar aAa gebruik en Veecom paringsadvies opvalt is de toegenomen persistentie. In de lactatie blijven de oudmelkse koeien flink doorgeven en over de lactaties zie ik prima progressie van vaars naar 2e en 3e kalfskoe. Ondanks dat er op papier ‘gewone’melkverervers zijn gebruikt, is de productie de laatste jaren gestegen van 9000 kg naar 10.300 kg nu, waarbij de vruchtbaarheid en uiergezondheid zijn verbeterd.

Bij de koeien ben ik erg tevreden over dochters van Torrer, D-Sol, Pirlo en Kodak en bij het jongvee lopen prima dochters van Zamagni, Disclosure, Mufasa, Malki, Madiba en Pirlo.

Pluspunt van het paringsadvies vind ik dat passende stieren van de concurrent niet worden geschuwd.”

 


Mts Wieggers-Wolterink, Mariënvelde:

"We werken al een heel aantal jaren met het Veecom paringsteem, en het aAa. De resultaten zijn super. Vanaf het begin hebben we veel Italiaanse stieren gebruikt en dit bevalt ons goed. We kregen direct meer macht in de koeien en ze kunnen de hoge producties makkelijker aan. Dit blijkt wel uit de lage vervangingspercentage van rond de 24 % de laatste jaren en de daarbij horende lage veeartskosten van 0,6 cent. Ook over de hoge levensproducties zijn we goed te spreken. Zo hadden we in mpr-jaar 2013/2014 een levensproductie van 48.000 kg bij afvoer, dat resulteerde in de 5de plaats voor hoogste levensproducties bij afvoer bij VVB Silvolde."


Aloys Wilmsen, Kekerdom:

"Met aAa als basis delen Veecom en ik dezelfde filosofie over veefokkerij.  Het is dan ook niet vreemd dat Stefan en ik vaak eensgezind zijn over de te maken paringen. Het prettig om een sparringpartner te hebben die een onafhankelijk advies kan geven. We hebben vooraf overleg welke stieren we gaan inzetten.

We hebben al jaren het zelfde fokdoel; Niet te grote koeien die weinig arbeid vragen. Omdat Stefan vaak beter van de details van de  vererving en de bloedvoering van de verschillende stieren  op de hoogte is (en niet bang is een stier van de concurrent te noemen) en ik de koeien ken vult het elkaar goed aan.

We doen dit nu al een aantal jaren en dat heeft tot gevolg dat de levensproductie bij afvoer tot ruim boven de 40.000 kg is gestegen en dat al enkele jaren achter elkaar. Dit terwijl de tussenkalftijd dalende is (nu voorspeld op 390 dagen) en ook het vervangingspercentage een dalende tendens vertoont, waardoor ondanks minder jongvee nog steeds selectie mogelijk is.

Al met al is op mijn bedrijf de keuze voor Veecom Optimate een goede keuze geweest en ik zal er zeker mee doorgaan!


Familie Veldkamp-Westendorp Hoge Hexel.

"In het mpr jaar 2014-2015 waren er gemiddeld 111 koeien aanwezig op ons bedrijf. Dit jaar hadden we een gedwongen afvoer van 13 dieren oftewel een gedwongen vervanging van 12%. Daarnaast hebben we 19 dieren voor het leven kunnen verkopen, waaronder zelfs zeer courante 3de kalfs koeien.

We melken veel Italianen, dochters van Royalist, Virzil Ford, Silk en de meeste dieren van Prince.  
Op het bedrijf hebben wij 24 nakomelingen van hem, mooi verdeeld: 12 bij het jongvee en 12 melkkoeien en we gebruiken hem nog steeds. Het zijn stuk voor stuk onopvallende dieren die doen wat ze moeten doen! Gewoon lekker no nonsens koeien waar je weinig werk mee hebt.

De productie als vaars is heel gewoon, net als de vaars zelf niet te groot, lekker brutaal en makkelijk in omgang. Alle vaarzen van Prince zijn bij hun eerste droogstand met een seal droog gezet, 80% van de tweedekalfs naar de derde lactatie ook, maar dit kan ook niet anders met een gemiddeld celgetal van 81.
Wat echt opvalt bij de Prince dochters is dat, hoe ouder ze worden, hoe meer ze uitzwaren en steeds beter gaan produceren. Momenteel geven er 5 Prince dochters boven de 50 liter per dag, vier 3de kalfs koeien en één 2de kalfs en dit kunnen ze eenvoudig aan.

Hieronder een paar lijsten van de toppers.

Koe

Lactatie

KG melk

Vet%

Eiwit%

LW

Stefke1197

3de

13 403

4.43

3.36

110

 

871 dagen

26 737

4.96

3.59

109

 

 

 

 

 

 

Stefke1145

3de

11 711

4.07

3.40

100

 

970 dagen

33 559

4.37

3.40

107

 

 

 

 

 

 

Stefke1195

3de

11 585

4.78

3.60

104

 

829 dagen

24 476

4.90

3.69

105

De op papier lage melksnelheid is omdat we met robot melken goed meetbaar, maar valt bij ons reuze mee.
Wel kunnen wij het goede cijfer voor vruchtbaarheid van de Princen bevestigen. Dit is bij ons namelijk extreem goed, ze laten goed en tijdig de tochtigheid zien en hebben  gemiddeld 1,5 rietje nodig om drachtig te worden."


Tonny en Wim Bos: "Blij verrast over Potter dochters"

Tonny en Wim Bos uit Zuidbroek melken 8 Potter dochters en zijn blij verrast. "Twee Potters staan op 85 LW, de andere 6 tussen 100 en 132 LW. We hebben hele beste vaarzen van Potter, hij maakt grote smalle koeien in één keer stabiel, kleiner en breed en de productie is met 105 LW boven gemiddeld, waarbij een aantal met name scoort door hoge gehaltes, maar ook een aantal door een hoge melkproductie."

Ten slotte nog even een aantal gegevens op een rijtje:
Op 305 dagen gemiddeld 7872 kg melk    4.73% vet  3.57% eiwit   LW 111  celgetal 23
ISK 45

Klaas Wolters: "Potters zijn echte graaskoeien"

Klaas Wolters in Winsum daarentegen is weer heel positief over Potter. "We melken 25 Potters en het zijn echte graaskoeien. Ik werk naar een systeem zoals in Ierland gebruikelijk is, op basis van grazen. Ik denk dat we dan voor een scherpe kostprijs kunnen melken. De Potters hebben bij ons gemiddelde eiwit van 3.20 naar 3.45 in de zomerperiode gebracht."


Weggelhorster Dirndel
Weggelhorster Dirndel 35 (v. Prince) 
Vsp. 1.11   305   8008   4.96%   3.67%   LW 114

Richard Haytink over Prince

“We melken drie Prince dochters. Ze zijn stuk voor stuk
laatrijp,spijkerhard, hebben super benen met super
botkwaliteit en hebben het vermogen om uit te groeien
tot sterke volwassen koeien.

Het zijn fanatieke vaarzen, alle drie snel weer tochtig
na het kalven en vlot te melken.

Daarnaast zijn ze altijd de eerste ronde in de melkstal.
Het is uiterst helder. Zo zie ik mijn vaarzen graag.”


 


"VENETIE IS EEN GEWELDIGE VAARS GEWORDEN, ACTIVE HEEFT EEN TOEGEVOEGDE WAARDE"

Kees de Jong reageert zoals hij dat als kenner en liefhebber alsActive Jimm Holstein Venetië
geen ander kan.“We kochten onze door John de Vries gefokte
Active dochter Jimm Holstein Venetië 7 als kalf op de veiling
van de HHH Show, het is altijd spannend, maar Venetië 7 is
een geweldige vaars geworden.”

We werken sinds een jaar volgens het systeem Dynamisch
voeren en het opvallende is dat Venetië 7 zonder krachtvoer dusdanig goed blijft produceren dat ze qua efficiency tot de
beste 10 koeien van de veestapel behoort.

Ze kan dit doordat ze een geweldige beste middenhand heeft.
Ze heeft een open rib maar wordt nooit extreem. Haar conditiescore is gedurende de gehele lactatie erg constant,
ze produceert haar melk en haar best eiwit dus voornamelijk uit gras.

Haar sterkste exterieur kwaliteiten zijn naast frame, haar uitzonderlijk goede benen. Verder was ze in 1x drachtig, heeft een laag celgetal en is prettig om mee te werken.


Na de beste resultaten met Ford, is Active voor ons een stier met toegevoegde waarde.

 

Gert Jan van Beek, Zeewolde:

" We zijn zo’n 9 jaar geleden begonnen met aAa. Dit ging op initiatief van echtgenote Nienke die een lezing bijwoonde van aAa analist Jan Schilder en daar enthousiast over werd. Ook zwager Gosse Kalsbeek werkte toen al enige jaren met aAa. Ikzelf was in eerste instantie nogal sceptisch over het systeem.

Achteraf kan ik zeggen dat het aAa verhaal gewoon klopt. Het Veecom Paringssysteem wat we daarnaast gebruikten is overzichtelijk, werkt eenvoudig en goed.

We hebben een drietal Royalisten aan de melk. Ze doen het prima, vallen niet op en komen goed mee
in de koppel. Er zijn nog verschillende onderweg, terwijl de stier nog steeds gebruikt wordt.
Al met al zijn we goed tevreden en gaan dan ook gewoon door op de ingeslagen weg."


Royalist Renoviste
Renoviste 26 Royalist x Birbo
2.02 305 8420 4,26 3,42 LW 111

 

John Klaver, “de 4 minuten koe”

Twee jaar geleden hebben we medewerking verleend aan een reportage in Veecommunicatie,
waarin we aangaven dankzij aAa en het Veecom paringsadvies slechts 4 minuten arbeid per koe
nodig te zijn. Bij de reportage stond een foto van onze eerste Boss Iron dochters. Dat jaar kalfden
er 13 Boss Iron dochters waarvan er nu nog 10 3e kalfs koeien zijn. Hieruit blijkt de goede vruchtbaarheid
van deze koeien terwijl verder hun extreem lage celgetal opvalt. Echte 4 minuten koeien dus ook al is
hun gem. LW 97,5

Van de 9 Flagello dochters die we melken zijn de eersten 2e kalfs. Het exterieur van deze koeien is
veel beter dan de cijfers doen vermoeden en we hebben geen enkele uitvallers. Dit is denken we
het gevolg van goede paringen met een gemiddelde LW van 113 en een laag celgetal zijn wij zeer
tevreden over Flagello (v.Manfred) en Boss Iron.

Omdat we zeer goede ervaringen hebben opgedaan met Boss Iron en Flagello zetten we nu vol in
op Active (Boss Iron x Manfred) tenminste op koeien die vrij zijn van Boss Iron en Flagello.Actuele stieren
Archief stieren
Jonge stieren
Genomic stieren
INRA 95 Opti-Meat
Gesekst sperma
Beta/kappa caseïne
Farmers Wish
Veecom Optimate
Aftercross
Veecommunicatie
Onze reisverslagen
Nieuws
Contact en Bestel
Links
Fawi Futuro
FaWi Big Deal
Mars Frassino
Frassino
Veecom • Schildwolderdijk 47 • 9626 AP Schildwolde • info@veecom.nl • Telefoon 0598-421729 •