Home | Wie zijn wij | Onze werkwijze | Wat is aAa | Outcross en fitness | De 4-minuten koe | Ervaringen van klanten

Farmers Wish

Het Farmers Wish programma is een nieuw project Veecom en KI Samen

Logo Farmers Wish
Het logo van Farmers Wish

Een groeiende groep veehouders in Nederland wenst
meer variatie en melkkracht in de stieren. Het nieuwe programma Farmers Wish voldoet aan die wens.
Het biedt veehouders meer keuzemogelijkheden: gevarieerde bloedlijnen, goed gebouwde stieren, stieren met voldoende brede ronde kenmerken.

Farmers Wish is een samenwerking tussen K.I. SAMEN en Veecom. Het doel is stieren te testen die voldoen aan
deze hedendaagse eisen van de veehouders.

Zorg over vernauwing in rundveefokkerij
Veel veehouders maken zich zorgen over de eenzijdige richting waarin de rundveefokkerij zich beweegt. Er is zorg over het gebrek aan variatie in bloedlijnen en er is zorg over het gebrek aan kwaliteit in de jonge generatie stieren.
Met name de kwaliteit van de stieren zelf en het gebrek aan ronde kwaliteiten is zorgwekkend. Vooral de enorme focus van de grote fokkerijorganisaties op de Genomic fokwaarden werkt de verarming versneld in de hand. Het lijkt er steeds meer op dat de vroegere INET fokkerij nu nog sneller wordt uitgevoerd.

Wat veehouders zelf willen
Farmers Wish biedt veehouders in Nederland ook de kans stieren aan te bieden die voldoen aan dat wat veehouders zelf graag zien. Farmers Wish selecteert hieruit stieren uit gedegen boeren koefamilies, stieren met een bovengemiddelde kwaliteit als vaderdier. Bij voorkeur op basis van werkelijk gerealiseerde producties over meerdere lactaties.

Op deze wijze krijgen stieren uit oudere stiermoeders en stieren met afstammingen die voor variatie kunnen zorgen de kans. Niet snelheid is bepalend, maar kwaliteit in de tijd. Dat is in het kort de filosofie achter Farmers Wish.
De initiatiefnemers K.I. SAMEN en Veecom hopen op deze manier een positieve impuls te geven aan de hedendaagse fokkerij, waarbij de veehouders wens op een unieke manier wordt vormgegeven.

De eerste stieren die onder de merknaam Farmers Wish op de markt komen, zijn:

FaWi Batenburg Larando (Lonar x O Man) aAa 561
FaWi HBC Pirlo (Jerudo x Alves) aAa 516
FaWi Jovanotti (Pitbull x Jerudo) aAa 645
FaWi Mr. White (Maik x Bookie) aAa 435
FaWi Madiba (D-Mason x Active) aAa 156
Fawi Novia (Norwin x Abald) aAa 516
FaWi Caruso(Malki x Ramos) aAa 156
FaWi Alesandro (Surefite x Mr.Sam) aAa 156
FaWi Allegro (Big Spell x Prince) aAa 546
FaWi Olbia (Bigg Spell x Roumare) aAa 462
FaWi Futuro (Future x Prince) aAa 516

 

Hier ziet u op de video Sabbiona Bay, de moeder van FaWi Allesandro

Hieronder leest u wat Melkveemagazine onlangs over schreef over Farmers Wish. Het is een deel uit een groter interview met Wim de Boer van Veecom.

„Paulus Potter heeft ons op het spoor gezet van eens anders te durven denken”, aldus De Boer. Zo kwam na Paulus Potter Weggelhorster The Answer (aAa: 615) van Richard Haytink uit Lochem, met als afstamming Lonar x Northern. Veecom onderhoudt een goede relatie met de Italiaanse KI Intermizoo, welke ze wist warm te maken voor de waardering van ronde kwaliteiten. De stieren Independent Frik (aAa: 534, Santana x Mascol) en Disclosure (aAa: 516), beide eveneens gefokt door Richard Haytink, vertrokken zo naar het KI-station in Italië. Saillant detail is dat Disclosure (Maik x Ramos x Shottle x Advance) uit Dirndel 24 (v. Advance) stamt, die net als Spruits Beatrix ooit succesvol was bij de Melkvee Magazine Koeverkiezing en de wedstrijd tussen de beste gebruikskoeien zelfs won.
„We wilden een mogelijkheid creëren om ook in Nederland stieren te stallen”, vertelt De Boer, „en we hebben een goede klik met de mensen van KI Samen. Ze zijn een professionele KI met goede faciliteiten en zijn net als wij van mening dat er door de huidige genomicsfokkerij te weinig kwaliteitsstieren met ronde codes zijn en er te veel inteelt is.” De contacten tussen Veecom en KI Samen leidden tot het samenwerkingsverband met de naam Farmers Wish.

Ronde kwaliteiten
De doelstelling van Farmers Wish is om variatie in bloedvoering te houden en het aanbod van stieren met ronde kwaliteiten (de aAa-codes 4, 5 en 6) te verruimen. „Binnen Farmers Wish willen we kwalitatief goede stieren, met een juiste bloedvoering en meer ronde dan scherpe kwaliteiten.” De eerste stier die bestemd was voor het project was een Active-zoon van de in de vorige editie van dit blad geportretteerde Triple Threat-dochter Combi Roza 17 van Johan van Ginkel uit Sellingen. De stier brak echter een poot en zo werd FaWi Pirlo RF (aAa: 516, Jerudo x Alves) van Schep Holsteins uit Zandhuizen de eerste stier binnen het samenwerkingsverband.
„Pirlo komt uit een koefamilie met hoge lactatiewaarden, een goed presterende en nieuwe koefamilie vinden we erg belangrijk.” De tweede stier komt eveneens uit zo’n familie, de Ginsters van Peter Aalberts uit Giethoorn. FaWi Larando (aAa: 561, Lonar x O Man) is met moedersvader O Man weliswaar niet outcross te noemen, maar volgens De Boer past O Man wel in de Farmers Wish-filosofie. FaWi Mr. White (aAa: 435) uit de stal van John de Vries uit Boijl is de derde stier binnen het project.
Mr. White kent als afstamming Maik x Bookie x Goldwyn x Norik en zijn moeder is de halfzus van Jimm. Holsteins Hellen 589 (v. Shottle), de algemeen kampioene van de NRM van 2012. FaWi Wageningen Madiba (aAa: 156, D Mason x Active x Ramos) tenslotte van Hoeksma uit Westergeest, werd onlangs als vierde projectstier geselecteerd.

Genomics
Met het Farmers Wish-concept bieden Veecom en KI Samen een alternatief voor de moderne genomicsfokkerij. „Eigenlijk is het ten hemel schreiend dat er haar van een koe wordt getrokken en de koe niet eens wordt bekeken. Vervolgens wordt er op papier een combinatie gemaakt en wordt er van het resulterende stierkalf ook haar getrokken, waarna het bij een positieve uitslag naar het KI-station wordt gehaald. Soms zijn de stieren zo slecht, dat ze niet eens in staat zijn om op het dekblok te springen”, stelt De Boer. „Een geluk is dat er dan ook geen sperma van komt. Het probleem is groter als zo’n stier net wel op de kunstkoe kan springen, want dan komen er ook dochters van aan de melk en daar heeft de veehouder financiële schade van.”
Toch blijkt Wim de Boer niet per definitie negatief over genomics. „Het is één van de middelen om goede stieren te vinden. Maar als de verwachtingswaarde niet hoog is, haalt de stier nooit de top van de genomicsranglijst. Bij een stier als Pirlo kunnen ze in Italië geen referentie vinden, omdat er in Italië te weinig dochters worden gemolken van Jerudo en Alves. Om bloemetjes buiten het perk te kunnen vinden, moet je de absolute waarde van de genomicsuitslag dan ook niet leidend maken.”
Veecom blijkt al haar jonge stieren op genomics te laten onderzoeken, niet alleen als extra selectiemiddel maar ook om later gedegen conclusies te kunnen trekken. „Wat ik niet goed vind, is de race om de hoogste genomicsstier. We maken elkaar wijs dat het niet anders kan. Maar we hadden al geconstateerd dat de hoogste VEM-kuilen ook niet altijd de beste zijn.”

 

Actuele stieren
Archief stieren
Jonge stieren
Genomic stieren
INRA 95 Opti-Meat
Gesekst sperma
Beta/kappa caseïne
Farmers Wish
Veecom Optimate
Aftercross
Veecommunicatie
Onze reisverslagen
Nieuws
Contact en Bestel
Links
Fawi Futuro
FaWi Big Deal
Mars Frassino
Frassino
Veecom • Schildwolderdijk 47 • 9626 AP Schildwolde • info@veecom.nl • Telefoon 0598-421729 •