FARMERS WISH.

Het Farmers Wish programma is een project Veecom om tegemoet te komen aan de wens van veel veehouders. Een groeiende groep veehouders in Nederland wenst namelijk meer variatie en melkkracht in de stieren. Het programma Farmers Wish voldoet aan die wens. Het biedt veehouders meer keuzemogelijkheden: gevarieerde bloedlijnen, goed gebouwde stieren, stieren met voldoende brede ronde kenmerken.

Naast Farmers Wish heeft Veecom met Kijk op Koeien een soortgelijk testprogramma met zijn Italiaanse partners.

Zorg over vernauwing in rundveefokkerij

Veel veehouders maken zich zorgen over de eenzijdige richting waarin de rundveefokkerij zich beweegt. Er is zorg over het gebrek aan variatie in bloedlijnen en er is zorg over het gebrek aan kwaliteit in de jonge generatie stieren.
Met name de kwaliteit van de stieren zelf en het gebrek aan ronde kwaliteiten is zorgwekkend. Vooral de enorme focus van de grote fokkerijorganisaties op de Genomic fokwaarden werkt de verarming versneld in de hand. Het lijkt er steeds meer op dat de vroegere INET fokkerij nu nog sneller wordt uitgevoerd.

Wat veehouders zelf willen

Farmers Wish biedt veehouders in Nederland ook de kans stieren aan te bieden die voldoen aan dat wat veehouders zelf graag zien. Farmers Wish selecteert hieruit stieren uit gedegen boeren koefamilies, stieren met een bovengemiddelde kwaliteit als vaderdier. Bij voorkeur op basis van werkelijk gerealiseerde producties over meerdere lactaties.

Op deze wijze krijgen stieren uit oudere stiermoeders en stieren met afstammingen die voor variatie kunnen zorgen de kans. Niet snelheid is bepalend, maar kwaliteit in de tijd. Dat is in het kort de filosofie achter Farmers Wish.
Veecom hoopt op deze manier een positieve impuls te geven aan de hedendaagse fokkerij, waarbij de veehouders wens op een unieke manier wordt vormgegeven.

Op de video ziet u Sabbiona Bay, de moeder van FaWi Allesandro

 

MEER VEECOM DIENSTEN.