Goede koefamilies geven wel eens tegenvallers, maar slechte koefamilies nooit meevallers, is een bekende uitdrukking. Wij kunnen het belang van een goede koefamilie van harte onderschrijven.

Parallel

De hedendaagse fokkerij is steeds meer gebaseerd op getallen en steeds minder op koeien in de praktijk. Voor Veecom zijn cijfers een onderdeel van het geheel waarbij de bouw van de koeien wat ons betreft bepalend is om cijfers op de lange termijn tot hun recht te laten komen.