In de hedendaagse fokkerij is er een keur aan indexen en cijfers. Sommige zijn discutabel en subjectief, andere zijn weer meer objectief van aard. Tot die laatste categorie behoren zonder meer de aanhoudingscijfers.