Mts. Rijpkema uit Broek: Kansen uit bedreigingen

“Zeker vinden ook wij de maatregelen die de veehouderij benadelen niet leuk, maar we speuren bij iedere bedreiging die op ons pad komt naar de kansen die het ons biedt”, aldus de familie Rijpkema uit Broek.

De familie Rijpkema

Peter, Marijke en zoon Maurits Rijpkema vertellen hun verhaal met passie. “In 2001 verliet broer Jan de maatschap en namen we niet alleen zijn koeien over maar we kochten ook gelijk 1 miljoen liter melk. In 2007 splitsten we met broer Jouke en hielden 120 koeien over. Om het vliegwiel draaiende te houden verkochten we in 2008 10 ha land om vanuit die positie het bedrijf weer te laten groeien en een plan om het bedrijf voor de toekomst klaar te maken.”

Veel goeds gebracht

“2009 was een moeilijk jaar met een slechte melkprijs. Toch heeft 2009 ons veel goeds gebracht, we leerden zowel privé als bedrijfsmatig wat werken voor een lage kostprijs van je vraagt en daar hebben we tot op de dag van vandaag veel profijt van gehad. Toen de melkprijs weer wat aantrok bleven we uitgaan van de lage kostprijs en maakten we onderling de afspraak om steeds een buffer op de spaarrekening te houden. Wees voor dit deel je eigen bank dan heb je slagkracht als er zich kansen voordoen, is ons motto. We maken elk jaar budgetten ongeacht conjunctuur en economie. Zo kochten we in 2015 GVE’s voor een prijs die een kwart bleek van wat we later voor dezelfde hoeveelheid fosfaat hadden moeten betalen.”

“Onze koeien waren te smal en kwetsbaar geworden”

“Op fokkerijgebied hebben de teleurstellingen ons ook in de goede richting gestuurd. In 2008 kochten we Duitse koeien waar uiteindelijk vrijwel niets van over bleef. Onze eigen koeien waren te smal en te kwetsbaar geworden, het SAP systeem bleek niet de goede basis voor de lage kostprijs zoals wij die voor ogen hebben. In 2014 begonnen we met aAa en werd Erjan van Loo vanuit Veecom onze adviseur. Zoon Maurits was nog maar 15 jaar, maar gezien zijn liefhebberij voor koeien en fokkerij kreeg hij van zijn ouders de kans om samen met Erjan de fokkerijdoelen te halen. Een uitgebalanceerde gezonde duurzame koe.

Minder problemen, minder uitval, hogere productie per koe

“We selecteren jaarlijks zo’n 16% koeien eruit en streven de mogelijkheid van 10% groei na. De fokkerij moet dus goed we kunnen ons weinig fouten permitteren. De resultaten zijn geweldig, onze koeien zijn veel beter geworden, minder problemen, minder uitval en terwijl we niet eens hoge index stieren gebruiken is de productie per koe flink gestegen.”

“We zijn blij verrast waar onze koeien toe in staat zijn, nu ze beter in balans zijn”

“Dit laatste schrijven we toe aan de betere bouw van de koeien. We zijn blij verrast waar onze koeien toe in staat zijn, nu ze beter in balans zijn. Grote koeien willen we dan ook niet, die passen niet in ons systeem. We hebben liever een wat rondere robuuste koe die tegen een stootje kan. Om dat te bereiken worden momenteel stieren ingezet als Prince, Galactico, Guard, Disclosure, Raglan, Berico, Jovanotti, Fez en Sciaqua.”
“De meeste van deze stieren gebruiken we al geruime tijd. Dat doen we bewust, we houden het graag simpel. Als het goed is, is het goed”, luidt de nuchtere verklaring.

Disclosure verdient aparte vermelding

“De Disclosure dochters verdienen een aparte vermelding”, vult Maurits aan. “Disclosure doet vrijwel exact wat we voor ogen hebben. Brede uitgebalanceerde gezonde koeien met een spiertje en ze zijn zeer vruchtbaar. We melken 31 Disclosure dochters met een bovengemiddelde LW van 106, maar het zijn ook de koeien met de laagste arbeidskosten.”

Disclosure dochtergroep 9602 kgM 4.63%V 3.73%E LW 112